Kurumsal Kimlik Tasarımı

Kurumsal kimlik müşterilerin şirket hakkında sahip oldukları algı, onu nasıl gördükleri ve algıladıkları ile ilgili olan grafik tasarım çalışmalarıdır. Bu nedenle, doğru hedefe ulaşabilmek, potansiyel müşterilerin kendi değerlerini algılamasını sağlamak ve rakiplerinden farklılaşmak için, bir şirketin hedefli bir iletişim stratejisi ve kusursuz bir koordineli imajla kendi konumunu inşa etmesi çok önemlidir. 

Kurumsal Kimlik, kendinizi potansiyel müşterilerinize tanıtmak için kullandığınız eksiksiz bir şirket grafik çözümü olarak da ifade edilebilir. Kurumsal kimlik çalışmalarının ana özelliği, her kurumsal kimlik grafik tasarım öğesinin firmaya özel olmasıdır. Kurumsal kimlik çeşitli unsurlardan meydana gelir. Bunlar logo, kartvizit ve antetli kağıt başta olmak üzere birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Kurumsal kimlik tasarımı unsurlarını aşağıdaki gibi detaylandırabiliriz. 

Kurumsal Kimlik Tasarımı Unsurları

Zarflar, klasörler, defterler, kalemler, tişörtler, araba grafikleri, afişler, keseler, çantalar, çıkartmalar kurumsal kimlik tasarımını oluşturan unsurlardır. Kurumsal kimlik geliştirirken bir stil oluşturmak ve ona bağlı kalmak çok önemlidir. Ekibimiz deneyim ve becerilerini sizler için yüksek kaliteli kurumsal kimlik oluşturmak için kullanır. Bu tür unsurlar ile işletmeniz piyasada tanınabilir ve müşterileriniz üzerinde iyi bir izlenim bırakabilir. 

Kurumsal Kimlik Tasarımının Önemi

Her kuruluş kendi kimliğine sahip olmalıdır. Bu kimlik öğeleri işletmeleri piyasada tanımlanabilir ve ayırt edici kılan bir dizi özelliğe sahiptir. Bu kimliğin yanı sıra, bir şirketin bir birey üzerinde bıraktığı izlenimin de kurumsal kimlik tarafından desteklenmesi gerekir. Bu tür görsel kimlik, en çok ürün, hizmet veya fikirlerin reklam araçlarıyla hedef kitlenize yönelik hazırladığınız reklam çalışmalarında önemlidir. Görsel kimlik; bir ürünün, hizmetin, fikrin veya bir şirketin tüm görsel ve maddi özelliklerinden oluşan, onu farklı kılan ve tüm unsurların tek tip görsel bütünlüğünü oluşturan ticari markanızdır. Görsel kimliğin amacı, şirketlerin pazarda avantaj elde etmesini, geliştirmesini ve sürdürmesini sağlamaktır. 

Şirketiniz kendi başına bir varlıktır. Karakterini ve imajını yansıttığı görüntüde ve pazarda sunuluş biçimi doğrultusunda kurumsal kimlik çalışmaları ile hedefine ulaşabilir. Bu doğrultuda firmaların profesyonel bir kurumsal kimlik çalışmasına sahip olması gerektiğini unutmamalısınız.